Seminář "Požadavky na ochranu půdy, vody a ovzduší v zemědělském podniku", Ostrožská Lhota

Seminář je zaměřený na platnou legislativu a synchronizaci mezi požadavky jednotlivých předpisů a praktickou proveditelností v zemědělském podniku.

Cílem semináře je zvýšit účastníkům úroveň znalostí o ochraně půdy, vod a ovzduší v zemědělském podniku a podat komplexní a aktuální informace v následujících oblastech: nakládání se závadnými látkami v zemědělském podniku, hospodaření ve zranitelných oblastech, péče o půdu a její úrodnost (v návaznosti na GAEC 1, 2, 3), tj. zabránění erozi, zachování vhodného obsahu a kvality půdní organické hmoty, zabránění znečištění půdy těžkými kovy a jinými polutanty, ochrana ovzduší v zemědělském podniku a aktuální změny v legislativě ČR.

Termín a místo konání: 8.1.2015, Velká zasedací místnost Ostrožsko a.s.,  687 23 Ostrožská Lhota


Partneři Zemědělského svazu ČR: