Úvodní stránka > Kalendář

Seminář Praktická aplikace Nařízení EU 2016/679 (GDPR) o ochraně osobních údajů do praxe zemědělských závodův roce 2018, 16. 3. 2018, Chrudim

Zemědělský svaz ČR, územní organizace Chrudim a Pardubice Vás zvou na seminář Praktická aplikace Nařízení EU 2016/679 (GDPR) o ochraně osobních údajů do praxe zemědělských závodův roce 2018.

Termín a místo konání:

16. 3. 2018 budova MZe Chrudim, velká zasedací místnost ve 4. poschodí

P R O G R A M   S E M I N Á Ř E

8.30 – 9.00    Prezence účastníků

9.00 – 15.00    Seminář a diskuse účastníků1.    

  1. ÚVOD K TÉMATU OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBSAHU NAŘÍZENÍ EU 2016/679 (GDPR - GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) A JEHO IMPLEMENTACE V PRÁVNÍM ŘÁDU ČR
  3. POJMY, INSTITUTY A PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ V GDPR
  4. OBLASTI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ, NÁMĚTY A DOPORUČENÍ PRO APLIKACI GDPR V PRAXI ZEMĚDĚLSKÝCH ZÁVODŮ K 25.5.2018
  5. DISKUSE K TÉMATŮM SEMINÁŘE

Lektoři:    

JUDr. Stanislav Marchal, CSc.

je dlouholetým pracovníkem Zemědělského svazu ČR a jeho předchůdců, pracovníkem advokátní kanceláře poskytující právní služby podnikatelům v agrárním sektoru, spoluautor komentáře k Zákonu o obchodních korporacích, člen právní komise Zemědělského svazu ČR a jeho zkušeným lektorem.

JUDr. Pavel Truxa

je advokátem od roku 1996 specializovaným na poskytování právních služeb podnikatelům v agrárním sektoru zejména v oblasti korporátního práva; byl právníkem Svazu zemědělských družstev, je členem právní komise Zemědělského svazu ČR a lektorem v oblasti korporátního práva.

 

Vložné splatné u prezence:   500,- Kč (vč.DPH) - členové ZSČR, ÚO Chrudim a Pardubice
                                              1.000,-Kč  (vč.DPH) -  nečlenové ZSČR,ÚO Chrudim,Pardubice

 

Přihlášky zasílejte do 13.3.2018 na tyto kontaktní údaje:

Helena Mikanová
Zemědělský svaz ČR, územní organizace Chrudim
Poděbradova 909
537 01 Chrudim
Mobil: 732 191 731
Email: zem.svaz@chrudim.cz

Jitka Janečková
Zemědělský svaz ČR, územní organizace Pardubice
Boženy Němcové 231
530 02 Pardubice
Mobil: 607 513 049
E-mail: zemsvaz.pce@volny.cz

Přílohy
16-3-2018-gdpr-ochrana-osobnich-udaju.pdf

CZ EN