Úvodní stránka > Kalendář

Seminář „Praktika správy nemovitostí zemědělskými podnikateli z pohledu právníka I.“, 5.6.2024, Říčany u Brna

Hlavním cílem semináře je znovu se detailně zabývat přípravou pachtovní smlouvy a jejích změn (včetně změn nájemních smluv uzavřených podle OZ 1964), formulacemi jednotlivých částí smlouvy, procesem jejich uzavření, průběhem pachtovního / nájemního vztahu a jeho změnami až do jeho skončení a odevzdání pozemků vlastníkovi, jak vyplývají z Občanského zákoníku a ze souvisejících právních předpisů. Seminář navazuje na předchozí semináře z let 2020 – 2023.

Seminář by měl účastníkům prohloubit úroveň jejich znalostí a praktických dovedností při přípravě pachtovní a listin týkajících průběhu pachtovního / nájemního vztahu a jeho ukončení jako právního základu užívacích vztahů k zemědělské půdě.

Předpokládá se aktivní účast účastníků semináře formou dotazů, výměny zkušeností z praxe a diskuse.

Dobrá znalost, orientace v právní úpravě a praktické dovednosti jsou základním předpokladem dosažení a udržení ucelené půdní držby jednotlivých zemědělských závodů a dalšího zlepšení jejich hospodářské výkonnosti za situace budoucích změn evropské i domácí zemědělské politiky a potřeby zajištění konkurenceschopnosti zemědělských podnikatelů.

Seminář je pořádán v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.1.1 Vzdělávací akce.

Termín a místo konání: 5. 6. 2024, Restaurace Na Návsi, Brněnská 53, 664 82 Říčany

Přílohy
4-pozvanka-praktika-spravy-i-5-6-2024-ricany-u-brna.pdf

CZ EN