Úvodní stránka > Kalendář

Seminář „Praktika správy nemovitostí zemědělskými podnikateli z pohledu právníka II.“, 4.5.2023, Radovesice

Hlavním tématem II. části semináře je seznámení s právní úpravou a aktuálními otázkami nájemních vztahů k jinému majetku užívanému zemědělskými podnikateli, než je zemědělská půda (nové téma).

Dalšími novými tématy jsou problematika směn užívacích práv k zemědělským pozemkům („náhradní užívání“), aktuální problematika vyřešení problému nedostatečně identifikovaných vlastníků a úvodní úvahy k problematice právních důsledků erozí a ztráty plodonosnosti zemědělských pozemků.
Doplňujícími tématy jsou zajištění přístupnosti právně nepřístupných pozemků (zejména nezbytná cesta) a užívání nemovitých věcí v době výkonu rozhodnutí / exekuce.

V úvodu semináře budou přednesena dílčí témata z I. části semináře, která nebyla z časových důvodů přednesena.
Seminář by měl účastníkům zvýšit jejich úroveň znalostí a praktických dovedností při přípravě a realizaci smluv o užívání zemědělské půdy a jiného majetku zemědělskými podnikateli. Předpokládá se aktivní účast účastníků semináře formou dotazů, sdělování zkušeností z praxe a společné diskuse.
Dobrá znalost, orientace v právní úpravě a praktické dovednosti jsou základním předpokladem dosažení a udržení ucelené půdní držby jednotlivých zemědělských podnikatelů a dalšího zlepšení jejich hospodářské výkonnosti za situace budoucích změn evropské i domácí zemědělské politiky a potřeby zajištění konkurenceschopnosti zemědělských podnikatelů.

Seminář je pořádán v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.1.1 Vzdělávací akce.


Termín a místo konání
: 4. 5. 2023, ZEPOS a.s., Radovesice 5, 410 02 Radovesice

Přílohy
1-pozvanka-praktika-spravy-ii-truxa-4-5-2023-radovesice-tx.pdf

CZ EN