Úvodní stránka > Kalendář

Seminář „Praktika správy nemovitostí zemědělskými podnikateli z pohledu právníka II.“, 6.6.2023, Lomnice nad Popelkou

Hlavním tématem II. části semináře je seznámení s právní úpravou a aktuálními otázkami nájemních vztahů k jinému majetku užívanému zemědělskými podnikateli, než je zemědělská půda (nové téma).

Dalšími novými tématy jsou problematika směn užívacích práv k zemědělským pozemkům („náhradní užívání“), aktuální problematika vyřešení problému nedostatečně identifikovaných vlastníků a úvodní úvahy k problematice právních důsledků erozí a ztráty plodonosnosti zemědělských pozemků.
Doplňujícími tématy jsou zajištění přístupnosti právně nepřístupných pozemků (zejména nezbytná cesta) a užívání nemovitých věcí v době výkonu rozhodnutí / exekuce.

V úvodu semináře budou přednesena dílčí témata z I. části semináře, která nebyla z časových důvodů přednesena.
Seminář by měl účastníkům zvýšit jejich úroveň znalostí a praktických dovedností při přípravě a realizaci smluv o užívání zemědělské půdy a jiného majetku zemědělskými podnikateli. Předpokládá se aktivní účast účastníků semináře formou dotazů, sdělování zkušeností z praxe a společné diskuse.
Dobrá znalost, orientace v právní úpravě a praktické dovednosti jsou základním předpokladem dosažení a udržení ucelené půdní držby jednotlivých zemědělských podnikatelů a dalšího zlepšení jejich hospodářské výkonnosti za situace budoucích změn evropské i domácí zemědělské politiky a potřeby zajištění konkurenceschopnosti zemědělských podnikatelů.

Seminář je pořádán v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.1.1 Vzdělávací akce.


Termín a místo konání
: 6. 6. 2023, ZEOS LOMNICE a.s., K urnovému háji 1276, 512 51 Lomnice nad Popelkou

Přílohy
8-pozvanka-praktika-spravy-ii-truxa-6-6-2023-lomnice-nad-popelkou.pdf

CZ EN