Úvodní stránka > Kalendář

Seminář „Praktika správy zemědělských pozemků a jiných nemovitostí zemědělským závodem z pohledu právníka“, 12.5.2022, České Libchavy

Hlavním cílem semináře je detailně se zabývat přípravou pachtovní smlouvy (nájemní smlouvy v případě nezemědělských pozemků), formulacemi jednotlivých částí smlouvy, procesem jejího uzavření, průběhem pachtovního / nájemního vztahu a jeho změnami až do jeho skončení a odevzdání pozemků vlastníkovi, jak vyplývají z Občanského zákoníku a ze souvisejících právních předpisů.

Seminář by měl účastníkům zvýšit jejich úroveň znalostí a praktických dovedností při přípravě pachtovní / nájemní smlouvy a listin týkajících průběhu pachtovního / nájemního vztahu a jeho ukončení jako právního základu užívacích vztahů k zemědělské půdě a ostatnímu zemědělskému nemovitému majetku.

Předpokládá se aktivní účast účastníků semináře formou dotazů, sdělování zkušeností z praxe, vzájemné diskuse a prezentace vzorů smluvních dokumentů používaných zemědělskými závody při užívání zemědělských pozemků či jiných nemovitých věcí.

Dobrá znalost, orientace v právní úpravě a praktické dovednosti jsou základním předpokladem dosažení a udržení ucelené půdní držby jednotlivých zemědělských závodů a dalšího zlepšení jejich hospodářské výkonnosti za situace budoucích změn evropské i domácí zemědělské politiky a potřeby zajištění konkurenceschopnosti zemědělských závodů.

Seminář je pořádán v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.1.1 Vzdělávací akce.

Termín a místo konání: 12. 5. 2022, Restaurace Chata Habřinka, České Libchavy 171, 561 14

Přílohy
3-pozvanka-praktika-spravy-truxa-12-5-2022-ceske-libchavy.pdf

CZ EN