Úvodní stránka > Kalendář

Seminář "Právní normy, bezpečnost a ochrana zdraví při práci v zemědělství a lesnictví", Bystřice

Seminář je zaměřený na odstranění nebezpečí a minimalizaci rizik, zajištění prevence a to při současném dodržení zákonných požadavků na hospodaření.

Cílem semináře je informovat účastníky o aktuálních právních podkladech pro vyhodnocování např. kategorizace nebezpečí a rizik na pracovištích, jejich odhalování a snižování rizik u jednotlivých pracovních činností, strojů a zařízení, záznamy o úrazech a jejich vyhodnocování, vyhodnocení osobních ochranných pracovních pomůcek a jejich evidenci, a to vše při současném dodržení zákonných požadavků na hospodaření.

Termín a místo konání: 11.3.2015, Hostinec u Hlaváčků,Dr.E.Beneše 44, 257 51 Bystřice

Přílohy
pozvanka-bytrice-113015.doc

CZ EN