Úvodní stránka > Kalendář

Seminář "Právní normy, bezpečnost a ochrana zdraví při práci v zemědělství a lesnictví", Dolany

Seminář je zaměřený na odstranění nebezpečí a minimalizaci rizik, zajištění prevence a to při současném dodržení zákonných požadavků na hospodaření.

Cílem semináře je informovat účastníky o aktuálních právních podkladech pro vyhodnocování např. kategorizace nebezpečí a rizik na pracovištích, jejich odhalování a snižování rizik u jednotlivých pracovních činností, strojů a zařízení, záznamy o úrazech a jejich vyhodnocování, vyhodnocení osobních ochranných pracovních pomůcek a jejich evidenci, a to vše při současném dodržení zákonných požadavků na hospodaření.

Termín a místo konání: 8.4.2015, ZD Dolany, Dolany 57, 552 01 Dolany

Přílohy
pozvanka-dolany-84015.doc

CZ EN