Seminář "Právní normy, bezpečnost a ochrana zdraví při práci v zemědělství a lesnictví", Ostrožská Lhota

Seminář je zaměřený na odstranění nebezpečí a minimalizaci rizik, zajištění prevence a to při současném dodržení zákonných požadavků na hospodaření.

Cílem semináře je informovat účastníky o aktuálních právních podkladech pro vyhodnocování např. kategorizace nebezpečí a rizik na pracovištích, jejich odhalování a snižování rizik u jednotlivých pracovních činností, strojů a zařízení, záznamy o úrazech a jejich vyhodnocování, vyhodnocení osobních ochranných pracovních pomůcek a jejich evidenci, a to vše při současném dodržení zákonných požadavků na hospodaření.

Termín a místo konání: 25.3.2015, Velká zasedací místnost Ostrožsko a.s.,  687 23 Ostrožská Lhota


Partneři Zemědělského svazu ČR: