Úvodní stránka > Kalendář

Seminář „Právní úprava činnosti orgánů akciové společnosti, členů jejich orgánů a práv akcionářů“, 21.2, 2024, Uherské Hradiště

Právní úprava činnosti orgánů akciové společnosti, členů jejich orgánů a práv akcionářů Seminář je především určen členům představenstva a dozorčí rady akciové společnosti.

Znalost právní úpravy postavení orgánů akciové společnosti a jejích členů jakož i práv akcionářů společnosti a dovednosti při řešení obvyklých situací a aplikaci právní úpravy korporátního práva v každodenní praxi akciových společností jsou základním předpokladem zlepšení hospodářské výkonnosti zemědělských podnikatelů a nezbytným předpokladem úspěšné implementace nové zemědělské politiky v rámci České republiky a Evropské unie. V neposlední řadě jde o předpoklad úspěšné obrany akciové společnosti před nepřátelským převzetím.

Cílem projektu je dále zvýšit a prohloubit u účastníků úroveň znalostí, dovedností a praktických poznatků v oblasti právní úpravy korporátního práva, a to zejména z pohledu správné aplikace právní úpravy jakož i řešení kolizních situací zejména na valných hromadách akciových společností.
Projekt bude umožňovat účastníkům přímo konzultovat s lektorem konkrétní situace z jejich praxe, vznášet dotazy k aplikaci korporátní právní úpravy a aktivně tak ovlivňovat vlastní průběh seminářů. V průběhu seminářů dojde k výměně praktických zkušeností jejich účastníků a k zodpovězení jejich dotazů lektorem (konzultační forma semináře).

Semináře budou probíhat za pomoci grafické prezentace.

Seminář je pořádán v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.1.1 Vzdělávací akce.

 

Termín a místo konání: 21. 2. 2024, Restaurace U Dvořáků, Vinohradská 248, 686 05 Uherské Hradiště

Přílohy
1-pozvanka-pravni-uprava-cinnosti-organu-akciove-spolecnosti-clenu-jejich-organu-a-prav-akcionaru-truxa-21-2-2024-uherske-hradiste.pdf

CZ EN