Úvodní stránka > Kalendář

Seminář „Právní úprava činnosti orgánu družstva, členů jejich orgánů a práv členů družstev“, 21.3.2024, ZD Hraničář Loděnice

Seminář je především určen členům představenstva a kontrolní komise družstva. Znalost právní úpravy postavení orgánů družstva a jejích členů jakož i práv členů družstva a dovednosti při řešení obvyklých situací a aplikaci právní úpravy korporátního práva v každodenní praxi družstev jsou základním předpokladem zlepšení hospodářské výkonnosti zemědělských podnikatelů a nezbytným předpokladem úspěšné implementace nové zemědělské politiky v rámci České republiky a Evropské unie. V neposlední řadě jde o předpoklad úspěšné obrany družstva před nepřátelským převzetím.

Cílem projektu je dále zvýšit a prohloubit u účastníků úroveň znalostí, dovedností a praktických poznatků v oblasti právní úpravy korporátního práva, a to zejména z pohledu správné aplikace právní úpravy jakož i řešení kolizních situací zejména na členských schůzích.

Projekt bude umožňovat účastníkům přímo konzultovat s lektorem konkrétní situace z jejich praxe, vznášet dotazy k aplikaci korporátní právní úpravy a aktivně tak ovlivňovat vlastní průběh seminářů. V průběhu seminářů dojde k výměně praktických zkušeností jejich účastníků a k zodpovězení jejich dotazů lektorem (konzultační forma semináře).

Semináře budou probíhat za pomoci grafické prezentace.

Seminář je pořádán v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.1.1 Vzdělávací akce.

Termín a místo konání: 21. 3. 2024, ZD Hraničář Loděnice, Loděnice 50, Holasovice (okres Opava)

Přílohy
8-pozvanka-pravni-uprava-cinnosti-organu-druzstva-clenu-jejich-organu-a-prav-clenu-druzstev-truxa-21-3-2024-zd-hranicar-lodenice.pdf

CZ EN