Úvodní stránka > Kalendář

Seminář Právní úprava vlastnických a užívacích vztahů k nemovitým věcem v zemědělství, 20. 10. 2021, Říčany

Cílem semináře je opětovně seznámit účastníky se všemi zásadními změnami, které do oblasti vlastnických a užívacích vztahů k nemovitým věcem zejména v oblasti zemědělství přinesla nová právní úprava obsažená v novém Občanském zákoníku od 1. 1. 2014. Seminář by měl účastníkům zvýšit jejich úroveň znalostí v oblasti vlastnických a užívacích vztahů k zemědělské půdě a ostatnímu zemědělskému nemovitému majetku, a to zejména z pohledu aplikace odpovídajících právních předpisů, doporučené formulace smluv a dalších listin, řešení situací vznikajících při užívání zemědělské půdy, způsobů nabývání zemědělské půdy, řešení vztahů spoluvlastníků k zemědělským pozemkům či spory v rámci veřejnoprávní evidence uživatelů zemědělské půdy. Tyto vztahy jsou základním předpokladem zlepšení hospodářské výkonnosti zemědělských závodů a usnadnění jejich restrukturalizace a modernizace, zejména za účelem zvýšení míry účasti na trhu a orientace na trh, což souvisí především s významem ucelené půdní držby jednotlivých zemědělských podniků (závodů).

Seminář je pořádán v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.2.1 Informační akce.


Termín a místo konání:
20. 10. 2021, Restaurace Na Návsi, Brněnská 53, 664 82 Říčany, https://www.restaurantnanavsi.cz/ 

Přílohy
7-20-10-2021-pravni-uprava-truxa-ricany-u-brna.pdf

CZ EN