Úvodní stránka > Kalendář

Seminář - Příprava na kontroly a problémy při plnění dotačních a legislativních podmínek a jejich důsledky, 1. 2. 2017, Příbram

Cílem projektu je poskytnout účastníkům semináře informace o kontrolním a sankčním systému zaměřeného na zemědělské hospodaření, hlavních požadavcích vybraných právních předpisů uplatňovaných při zemědělském podnikání a nejčastější porušení jednotlivých požadavků a jejich důsledky. Dalším cílem projektu je přispět k systematickému plnění všech relevantních požadavků, které se vztahují k místu a způsobu zemědělského podnikání. Cílem projektu je rovněž přispět k vyšší úrovni plnění požadavků právních předpisů včetně doložení a vykazování jejich plnění.

Seminář je pořádán v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.2.1 Informační akce.

Termín a místo konání:

1. 2. 2017, Zemědělský svaz ČR, územní organizace Příbram a Beroun, Poštovní 4, 261 01 Příbram-V

 

Program s přihláškou naleznete v příloze.

Přílohy
prv-15-pozvanka-1-2-2017-pribram.pdf

CZ EN