Seminář - Příprava na kontroly a problémy při plnění dotačních a legislativních podmínek a jejich důsledky, 15. 2. 2017, Dolany

Cílem projektu je poskytnout účastníkům semináře informace o kontrolním a sankčním systému zaměřeného na zemědělské hospodaření, hlavních požadavcích vybraných právních předpisů uplatňovaných při zemědělském podnikání a nejčastější porušení jednotlivých požadavků a jejich důsledky. Dalším cílem projektu je přispět k systematickému plnění všech relevantních požadavků, které se vztahují k místu a způsobu zemědělského podnikání. Cílem projektu je rovněž přispět k vyšší úrovni plnění požadavků právních předpisů včetně doložení a vykazování jejich plnění.

Seminář je pořádán v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.2.1 Informační akce.

Termín a místo konání:

15. 2. 2017, ZD Dolany, Dolany 57, 552 01 Dolany

 

Program s přihláškou naleznete v příloze.


Partneři Zemědělského svazu ČR: