Úvodní stránka > Kalendář

Seminář - Příprava na kontroly a problémy při plnění dotačních a legislativních podmínek a jejich důsledky, 2. 3. 2017, Olomouc

Cílem projektu je poskytnout účastníkům semináře informace o kontrolním a sankčním systému zaměřeného na zemědělské hospodaření, hlavních požadavcích vybraných právních předpisů uplatňovaných při zemědělském podnikání a nejčastější porušení jednotlivých požadavků a jejich důsledky. Dalším cílem projektu je přispět k systematickému plnění všech relevantních požadavků, které se vztahují k místu a způsobu zemědělského podnikání. Cílem projektu je rovněž přispět k vyšší úrovni plnění požadavků právních předpisů včetně doložení a vykazování jejich plnění.

Seminář je pořádán v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.2.1 Informační akce.

Termín a místo konání:

2. 3. 2017, 8:30 hod - Výstaviště Flora Olomouc, Wolkerova 17, 771 11 Olomouc

 

Program s přihláškou naleznete v příloze.

Přílohy
prv-52-pozvanka-2-3-2017-olomouc.pdf

CZ EN