Úvodní stránka > Kalendář

Seminář „Přístup zemědělského podniku ke splnění požadavků podmíněnosti“, 23.11.2023, Lomnice nad Popelkou

Cílem semináře je seznámení účastníků s aktuálním zněním požadavků podmíněnosti včetně hodnocení porušení těchto požadavků s dopadem na poskytování finančních prostředků z EAGF a EAFRD. Součástí semináře bude představení systémového způsobu sledování relevantních požadavků podmíněnosti s ohledem na místo a způsob hospodaření, porozumění těmto požadavkům a doložení splnění jednotlivých požadavků včetně příslušných provozních záznamů a dokumentů. Nedílnou součástí je představení hlavních informačních zdrojů a příprava na kontroly podmíněnosti.

Seminář je pořádán v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.1.1 Vzdělávací akce.


Termín a místo konání
: 23. 11. 2023, ZEOS LOMNICE a.s., K urnovému háji 1276, 512 51 Lomnice nad Popelkou

Přílohy
6-pozvanka-pristup-smrcek-23-11-2023-lomnice.pdf

CZ EN