Úvodní stránka > Kalendář

Seminář „Přístup zemědělského podniku ke splnění požadavků podmíněnosti“, 5.12.2023, Říčany

Cílem semináře je seznámení účastníků s aktuálním zněním požadavků podmíněnosti včetně hodnocení porušení těchto požadavků s dopadem na poskytování finančních prostředků z EAGF a EAFRD. Součástí semináře bude představení systémového způsobu sledování relevantních požadavků podmíněnosti s ohledem na místo a způsob hospodaření, porozumění těmto požadavkům a doložení splnění jednotlivých požadavků včetně příslušných provozních záznamů a dokumentů. Nedílnou součástí je představení hlavních informačních zdrojů a příprava na kontroly podmíněnosti.

Seminář je pořádán v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.1.1 Vzdělávací akce.


Termín a místo konání
: 5. 12. 2023, Restaurace Na Návsi, Brněnská 53, 664 82 Říčany https://www.restaurantnanavsi.cz/

Přílohy
8-pozvanka-pristup-smrcek-5-12-2023-ricany.pdf

CZ EN