Úvodní stránka > Kalendář

Seminář „Přístup zemědělského podniku ke splnění požadavků podmíněnosti“, 7.12.2023, Radošovice

Cílem semináře je seznámení účastníků s aktuálním zněním požadavků podmíněnosti včetně hodnocení porušení těchto požadavků s dopadem na poskytování finančních prostředků z EAGF a EAFRD. Součástí semináře bude představení systémového způsobu sledování relevantních požadavků podmíněnosti s ohledem na místo a způsob hospodaření, porozumění těmto požadavkům a doložení splnění jednotlivých požadavků včetně příslušných provozních záznamů a dokumentů. Nedílnou součástí je představení hlavních informačních zdrojů a příprava na kontroly podmíněnosti.

Seminář je pořádán v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.1.1 Vzdělávací akce.


Termín a místo konání
: 7. 12. 2023, zasedací místnost v ZZN Strakonice a.s., Radošovice 83, 386 01 Strakonice

Přílohy
10-pozvanka-pristup-smrcek-7-12-2023-radosovice.pdf

CZ EN