Úvodní stránka > Kalendář

Seminář "Šlechtění a technická a agrotechnická opatření vedoucí ke zvyšování konkurenceschopnosti podniků", 10 .1.2019, Letovice

Cílem semináře je podat ucelené informace o správném výběru odrůd - vhodných pro daný půdně-klimatický region a účel pěstování, nakládání s přípravky na ochranu rostlin, použití postupů a metod posklizňového a skladištního ošetřování a ochrany dosažené produkce a racionální použití hnojiv pro výživu rostlin. Výsledkem následně bude navržený pěstební postup od výběru nejvhodnější odrůdy pěstované plodiny, přes její systém ochrany během vegetace, případně ošetření dosažené produkce po sklizni, stejně tak i optimalizace a harmonizace dávek hnojení - podle cílů pěstování a s ohledem na půdní vlastnosti (hodnota pH a obsah přístupných živin v půdě). Současně bude možné popsat vhodné způsoby plnění legislativních požadavků (registr povolených odrůd, přípravků na ochranu rostlin, hnojiv) a rovněž upozornit na případné chyby a nedostatky.

Seminář je pořádán v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.1.1 Vzdělávací akce.

Termín a místo konání: 10. 1. 2019, LEDEKO, a.s., Pražská 76, 679 61 Letovice

Přílohy
38-10-1-2019-slechteni-vurv-letovice.pdf

CZ EN