Seminář "Společná zemědělská politika po roce 2013 a možné dopady do českého zemědělství", Palačov

Cílem projektu je na základě příslušných nařízení a nastavení jednotlivých součástí SZP včetně přímých plateb a nastavení PRV v rámci daných možností (a rozhodnutí ministerstva zemědělství o využití různých možností přímých plateb a Programu rozvoje venkova)  propočítat dopady do českého zemědělství a seznámit zemědělce s těmito dopady, aby mohli být lépe připraveni na budoucí situaci.

Termín a místo konání: 4.11.2014, Hostinec u Horáků-Horák Adam, Starý Jičín-Palačov 57, 741 01 Palačov


Partneři Zemědělského svazu ČR: