Úvodní stránka > Kalendář

Seminář „Udržitelné hospodaření se živinami a organickými látkami dle nových dotačních a legislativních požadavků“, 23.2.2023, online

Cílem webináře je seznámit zemědělskou veřejnost s vhodnými postupy pro zajištění setrvalého hospodaření se živinami a organickými látkami v půdě, a to v návaznosti na platnou legislativu (zákon o hnojivech, zákon o odpadech, nitrátová směrnice) a v provázanosti s novými pravidly pro dotace od roku 2023 (podmíněnost – DZES, přímé platby – ekoschémata, AEKO, ..), vycházejícími z požadavků na ochranu půdy, vody a ovzduší v rámci nové Společné zemědělské politiky EU.

V rámci tohoto zadání podat ucelené informace o principech správné výživy rostlin a hnojení, péče o půdní úrodnost a ochrany prostředí. Současně přehledně popsat v době realizace seminářů platné legislativní podmínky, vč. dotačních, uvést vhodné způsoby plnění těchto požadavků a rovněž upozornit na možné chyby či nedostatky.

Seminář je pořádán v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.1.1 Vzdělávací akce.

Místo konání: online Microsoft Teams

Čas: 8:30 – 15:00

Termín a odkaz na registraci: 23. 2.2023odkaz


Na daný webinář je omezen počet sledujících. Pokud bude kapacita naplněna, vyberte jiný termín:

Přílohy
pozvanka-na-webinar-udrzitelne-hospodareni-se-zivinami-a-organ-latkami-dle-novych-dotacnich-a-legislativnich-pozadavku-odkazy-k-registraci.pdf

CZ EN