Úvodní stránka > Kalendář

Seminář "Uplatňování náhrady škody a oceňování její výše způsobené zvěří na zemědělské půdě"

Zaměřený na praktický výklad zákona číslo 449/2001 Sb. o myslivosti, který problematiku škod působených provozováním myslivosti a zvěří na honebních pozemcích, polních plodinách, vinné révě, ovocných kulturách nebo zemědělských porostech řeší.

Cílem semináře je seznámit účastníky s kvantifikací škod na zemědělských plodinách, zásadami prevence při přecházení škod zvěří na polních plodinách, uplatňováním náhrady škod a jejich oceňováním ve smyslu zákona číslo 449/2001 Sb., o myslivosti a na něj navazující právní předpisy a aplikací novelizované metodiky pro uplatňování škod v praxi  


Termín a místo konání:
4.3.2014 Hostinec u Horáků-Horák Adam, Starý Jičín-Palačov 57, 741 01 Palačov

Přílohy
pozvanka-0403014-palacov.doc

CZ EN