Úvodní stránka > Kalendář

Seminář "Vlastnické a užívací vztahy k půdě jako cesta k usnadnění restrukturalizace zemědělských podniků", 28. 3. 2019, Koliba Hrádek

Cílem semináře je seznámit účastníky se všemi zásadními změnami, které do oblasti vlastnických a užívacích vztahů přináší nová právní úprava obsažená v NOZ včetně znovuzavedení institutu předkupního práva spoluvlastníků nemovitých věcí ke kterému došlo k 1. 1. 2018. Seminář účastníkům zvýší jejich úroveň znalostí v oblasti vlastnických a užívacích vztahů k půdě, a to zejména z pohledu toho, který právní předpis je třeba v konkrétním případě aplikovat, jak vyřešit vztahy jednotlivých spoluvlastníků s tím, že tyto vztahy jsou základním předpokladem zlepšení hospodářské výkonnosti zemědělských podniků a usnadnění jejich restrukturalizace a modernizace, zejména za účelem zvýšení míry účasti na trhu a orientace na trh, což souvisí především s významem ucelené půdní držby jednotlivých zemědělských podniků.

Seminář je pořádán v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.2.1 Informační akce.

Termín a místo konání: 28. 3. 2019, Penzion Koliba Hrádek, Hrádek 23, 562 01 Ústí nad Orlicí

Přílohy
65-28-3-2019-vlastnicke-a-uzivaci-vztahy-truxa-koliba-hradek.pdf

CZ EN