Úvodní stránka > Kalendář

Seminář "Vlastnické a užívací vztahy k půdě jako cesta k usnadnění restrukturalizace zemědělských podniků", 8. 11. 2018, Prostějov

Cílem semináře je seznámit účastníky se všemi zásadními změnami, které do oblasti vlastnických a užívacích vztahů přináší nová právní úprava obsažená v NOZ včetně znovuzavedení institutu předkupního práva spoluvlastníků nemovitých věcí ke kterému došlo k 1. 1. 2018. Seminář účastníkům zvýší jejich úroveň znalostí v oblasti vlastnických a užívacích vztahů k půdě, a to zejména z pohledu toho, který právní předpis je třeba v konkrétním případě aplikovat, jak vyřešit vztahy jednotlivých spoluvlastníků s tím, že tyto vztahy jsou základním předpokladem zlepšení hospodářské výkonnosti zemědělských podniků a usnadnění jejich restrukturalizace a modernizace, zejména za účelem zvýšení míry účasti na trhu a orientace na trh, což souvisí především s významem ucelené půdní držby jednotlivých zemědělských podniků.

Seminář je pořádán v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.2.1 Informační akce.

Termín a místo konání: 8. 11. 2018, Restaurace U Tří bříz, Dolní 3658/2, 796 01 Prostějov https://www.utribriz.cz/

Přílohy
10-8-11-2018-vlastnicke-a-uzivaci-vztahy-marchal-prostejov.pdf

CZ EN