Úvodní stránka > Kalendář

Seminář Vlastnické a užívací vztahy k půdě jako důležitý nástroj při restrukturalizaci zemědělských podniků, 28. 11. 2019, Radovesice

Cílem semináře je seznámit účastníky se všemi zásadními změnami, které do oblasti vlastnických a užívacích vztahů přináší nová právní úprava obsažená v novém Občanském zákoníku od 1. 1. 2014 včetně znovuzavedení institutu předkupního práva spoluvlastníků nemovitých věcí ke kterému došlo od 1. 1. 2018. Seminář účastníkům zvýší jejich úroveň znalostí v oblasti vlastnických a užívacích vztahů k zemědělské půdě, a to zejména z pohledu toho, který právní předpis je třeba v konkrétním případě aplikovat, jak formulovat smlouvy a další listiny, jak řešit situace vznikající při užívání zemědělské půdy, jak nabývat zemědělskou půdu v režimu předkupního práva nebo jak řešit vztahy spoluvlastníků k nim s tím, že tyto vztahy jsou základním předpokladem zlepšení hospodářské výkonnosti zemědělských podniků a usnadnění jejich restrukturalizace a modernizace, zejména za účelem zvýšení míry účasti na trhu a orientace na trh, což souvisí především s významem ucelené půdní držby jednotlivých zemědělských podniků (závodů).

Seminář je pořádán v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.2.1 Informační akce.

Termín a místo konání: 28. 11. 2019, ZEPOS Radovesice a.s., Radovesice 5, 410 02 Radovesice

Přílohy
16-28-11-2019-vlastnicke-a-uzivaci-vztahy-truxa-litomerice-radovesice.pdf

CZ EN