Úvodní stránka > Kalendář

Seminář "Vlastnické a užívací vztahy k půdě jako základ úspěšného zemědělského podnikání", Klatovy

Zaměřený na právní předpisy, které se zásadním způsobem dotýkají vlastnických a užívacích vztahů k půdě.

Cílem semináře je seznámit účastníky se všemi zásadními změnami, které do oblasti vlastnických a užívacích vztahů přináší nová právní úprava, podrobně rozebrat rozdíly oproti původní právní úpravě. Cílem semináře je také zvýšit účastníkům jejich úroveň znalostí v oblasti vlastnických a užívacích vztahů k půdě a současně tím přispět i ke zvýšení konkurenceschopnosti podniků, kde pracují.

Termín a místo konání: 9.10.2014, Střední škola zemědělská a potravinářská, Národních mučedníků 141/IV, 339 01 Klatovy

Přílohy
pozvanka-091004-klatovy.doc

CZ EN