Úvodní stránka > Kalendář

Seminář "Vlastnické a užívací vztahy k půdě jako základ úspěšného zemědělského podnikání", Prostějov

Zaměřený na právní předpisy, které se zásadním způsobem dotýkají vlastnických a užívacích vztahů k půdě.

Cílem semináře je seznámit účastníky se všemi zásadními změnami, které do oblasti vlastnických a užívacích vztahů přináší nová právní úprava, podrobně rozebrat rozdíly oproti původní právní úpravě. Cílem semináře je také zvýšit účastníkům jejich úroveň znalostí v oblasti vlastnických a užívacích vztahů k půdě a současně tím přispět i ke zvýšení konkurenceschopnosti podniků, kde pracují.

Semináře jsou pořádány v rámci Programu rozvoje venkova, Opatření I.3.1. Další odborné vzdělávání a informační činnost

Termín a místo konání: 11.12.2014, Restaurace u Tří bříz, Dolní 3658/2, 796 01 Prostějov

Přílohy
pozvanka-111204-prostejov.doc

CZ EN