Úvodní stránka > Kalendář

Seminář "Vlastnické a užívací vztahy k půdě jako základ úspěšného zemědělského podnikání", Větrný Jeníkov

Zaměřený na právní předpisy, které se zásadním způsobem dotýkají vlastnických a užívacích vztahů k půdě.

Cílem semináře je seznámit účastníky se všemi zásadními změnami, které do oblasti vlastnických a užívacích vztahů přináší nová právní úprava, podrobně rozebrat rozdíly oproti původní právní úpravě. Cílem semináře je také zvýšit účastníkům jejich úroveň znalostí v oblasti vlastnických a užívacích vztahů k půdě a současně tím přispět i ke zvýšení konkurenceschopnosti podniků, kde pracují.

Semináře jsou pořádány v rámci Programu rozvoje venkova, Opatření I.3.1. Další odborné vzdělávání a informační činnost

Termín a místo konání: 11.11.2014, KD Větrný Jeníkov, Větrný Jeníkov 187, 588 42 Větrný Jeníkov

Přílohy
pozvanka-111104-vetrny-jenikov.doc

CZ EN