Úvodní stránka > Kalendář

Seminář - Výskyt houbových chorob obilnin, odrůdová odolnost a ochrana porostů, 15.3.2017, Dolany

Cílem projektu zaměřeného na vzdělávání je zajistit transfer nových poznatků vědy a výzkumu (ze zahraniční literatury i vlastní výsledky výzkumu) do praxe. Na seminářích budou účastníci seznámeni s aktuálními údaji o výskytu houbových chorob na území ČR a o změnách druhového a rasového spektra. Získají také informace o výsledcích analýzy rizikových faktorů pro výskyt chorob a informace o komplexním přístupu k ochraně porostů obilnin. Objektivní údaje o rezistenci odrůd, pomohou pracovníkům zemědělské prvovýroby lépe se orientovat v současné široké
nabídce odrůd.

Seminář je pořádán v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.2.1 Informační akce.

Termín a místo konání:

15. 3. 2017, Hotel Restaurace Panská Lícha, Panská lícha 6, 614 00 Brno

 

Program s přihláškou naleznete v příloze.

Přílohy
prv-62-pozvanka-15-3-2017-brno.pdf

CZ EN