Seminář "Využití odpadních materiálů v zemědělství", 1. 2. 2018, Větrný Jeníkov

Chcete se dozvědět, jakým způsobem lze bezpečně zajistit přísun organické hmoty a živin na půdu za minimální náklady?

Přijďte na náš seminář, kde se dozvíte o možnostech využití odpadních materiálů v zemědělství.

Na semináři můžete očekávat:

  • prezentaci přehledu o přínosech využití vytěžených sedimentů, kalů z čistíren odpadních vod a digestátu
  • shrnutí předpisů a pravidel, týkající se použití těchto materiálů v zemědělství
  • diskutování případných rizik, spojených s využitím těchto materiálů při nedodržení stanovených pravidel

KDY A KDE?

1. 2. 2018 v salonku Kulturního domu ve Větrném Jeníkově, 588 42 Větrný Jeníkov 187


Partneři Zemědělského svazu ČR: