Úvodní stránka > Kalendář

Seminář "Využití odpadních materiálů v zemědělství", 1. 3. 2018, Palačov

Chcete se dozvědět, jakým způsobem lze bezpečně zajistit přísun organické hmoty a živin na půdu za minimální náklady?

Přijďte na náš seminář, kde se dozvíte o možnostech využití odpadních materiálů v zemědělství.

Na semináři můžete očekávat:

  • prezentaci přehledu o přínosech využití vytěžených sedimentů, kalů z čistíren odpadních vod a digestátu
  • shrnutí předpisů a pravidel, týkající se použití těchto materiálů v zemědělství
  • diskutování případných rizik, spojených s využitím těchto materiálů při nedodržení stanovených pravidel

KDY A KDE?

1. 3. 2018 v salonku Hostince u Horáků-Horák Adam, Starý Jičín-Palačov 57, 741 01 Palačov

Přílohy
69-1-3-2018-vyuziti-odpadnich-materialu-palacov.pdf

CZ EN