Úvodní stránka > Kalendář

Seminář "Využití odpadních materiálů v zemědělství", 18. 1. 2018, Klatovy

Cílem semináře je seznámení účastníků s pozitivy a riziky využití uvedených materiálů, při jejich přímé aplikaci na zemědělskou půdu. Pozornost bude zaměřena na přínosy aplikace materiálu z pohledu obsahu a bilance základních živin; přínosy aplikace materiálů z pohledu bilance a kvality organické hmoty; rizika aplikace z pohledu obsahu potenciálně rizikových prvků (RP) a perzistentních organických polutantů (POP) a vstupu nežádoucích mikroorganizmů; vlastní aplikaci uvedených materiálů na zemědělskou půdu ve smyslu dodržení požadavků stanovených legislativou; uvedení vhodných příkladů využití uvedených materiálů v zemědělské praxi. Účastníci budou seznámeni s platnou legislativou a získají komplexní přehled o možnostech využití odpadních materiálů uvedeného typu v zemědělství.

Termín a místo konání: 18. 1. 2018, Střední škola zemědělská a potravinářská, Národních mučedníků 141/IV, 339 01 Klatovy

Seminář je pořádán v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.2.1 Informační akce.

Přílohy
44-18-1-2018-vyuziti-odpadnich-materialu-vumop-klatovy.pdf

CZ EN