Seminář - Využití portálu farmáře a dalších informačních zdrojů k plnění legislativních a dotačních podmínek, 25. 4. 2017, Palačov

Cílem projektu je přiblížení obsahu portálu farmáře a jiných informačních zdrojů (webových stránek a informačních portálů) a možností jejich využití v zemědělském podniku. Cílem je tedy účastníkům semináře poskytnout informace nejen o obsahu vybraných informačních zdrojů, ale i ukázat konkrétní způsoby jejich aktivního využití pro různé účely se zaměřením na plnění legislativních a dotačních podmínek včetně čerpání finančních prostředků prostřednictvím podávání žádostí o dotace (plošné dotace, projektové dotace). Neméně důležitým cílem projektu je poskytnout informace zejména o portálu farmáře s ohledem na různou úroveň znalosti portálu farmáře ze strany uživatelů při zohlednění způsobu a místa zemědělského podnikání.

Seminář je pořádán v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.2.1 Informační akce.

Termín a místo konání:

25. 4. 2017, Hostinec u Horáků-Horák Adam, Starý Jičín-Palačov 57, 741 01 Palačov

 

Program s přihláškou naleznete v příloze.


Partneři Zemědělského svazu ČR: