Úvodní stránka > Kalendář

Seminář "Využití půdoochranných technologií v ochraně půd před erozí", 18. 1. 2018, Větrný Jeníkov

Cílem semináře je seznámit účastníky s nejnovějšími trendy péče o půdu, se základními degradačními procesy půdy a příčinami jejich vzniku. Hlavní část semináře bude věnována problematice ochrany půd před erozí, jednotlivým druhům protierozních opatření a používání půdoochranných technologií v zemědělských podnicích. Dále budou představeny informační zdroje s problematikou péče o půdu a prezentovány expertní systémy vhodné pro stanovení erozního ohrožení půdních bloků a výpočet bilance organické hmoty v půdě. Na závěr semináře budou diskutovány možnosti získání podpor a dotací.

Termín a místo konání: 18. 1. 2018, KD Větrný Jeníkov 187, 588 42 Větrný Jeníkov

Seminář je pořádán v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.2.1 Informační akce.

Přílohy
45-18-1-2018-pudoochranne-techn-protierozni-kalkulacka-vumop-vetrny-jenikov.pdf

CZ EN