Úvodní stránka > Kalendář

Seminář "Využití půdoochranných technologií v ochraně půd před erozí", 22. 2. 2018, Ústí nad Orlicí

Cílem semináře je seznámit účastníky s nejnovějšími trendy péče o půdu, se základními degradačními procesy půdy a příčinami jejich vzniku. Hlavní část semináře bude věnována problematice ochrany půd před erozí, jednotlivým druhům protierozních opatření a používání půdoochranných technologií v zemědělských podnicích. Dále budou představeny informační zdroje s problematikou péče o půdu a prezentovány expertní systémy vhodné pro stanovení erozního ohrožení půdních bloků a výpočet bilance organické hmoty v půdě. Na závěr semináře budou diskutovány možnosti získání podpor a dotací.

Termín a místo konání: 22. 2. 2018, Penzion Koliba Hrádek, Hrádek 23, 562 01 Ústí nad Orlicí

Seminář je pořádán v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.2.1 Informační akce.

Přílohy
37-22-2-2018-pudoochranne-techn-protierozni-kalkulacka-vumop-koliba-hradek.pdf

CZ EN