Úvodní stránka > Kalendář

Seminář "Využití půdoochranných technologií v ochraně půd před erozí", 5. 4. 2018, Dolany

Cílem semináře je seznámit účastníky s nejnovějšími trendy péče o půdu, se základními degradačními procesy půdy a příčinami jejich vzniku. Hlavní část semináře bude věnována problematice ochrany půd před erozí, jednotlivým druhům protierozních opatření a používání půdoochranných technologií v zemědělských podnicích. Dále budou představeny informační zdroje s problematikou péče o půdu a prezentovány expertní systémy vhodné pro stanovení erozního ohrožení půdních bloků a výpočet bilance organické hmoty v půdě. Na závěr semináře budou diskutovány možnosti získání podpor a dotací.

Termín a místo konání: 5. 4. 2018, ZD Dolany, Dolany 57, 552 01 Dolany

Seminář je pořádán v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.2.1 Informační akce.

Přílohy
92-5-4-2018-pudoochranne-techn-protierozni-kalkulacka-vumop-dolany.pdf

CZ EN