Úvodní stránka > Kalendář

Seminář "Výživa rostlin, hnojení a hospodaření se živinami s ohledem na ochranu vody, půdy a ovzduší", 1. 11. 2017, Chabrovice

Cílem semináře je poskytnout účastníkům aktuální informace k podmínkám pro dotace v roce 2018, se zaměřením na péči o půdu, hospodaření se živinami a používání hnojiv. Předmětem semináře je prezentace obecných požadavků na skladování a používání hnojiv i požadavků 4. akčního programu pro období 2016 -2020, podle nařízení vlády č. 262/2012 Sb. (nitrátová směrnice), povinných ve zranitelných oblastech a částečně i mimo tyto oblasti (pro zemědělce v rámci AEKO PRV). Účastníci si rozšíří znalosti o obecných principech a nových postupech ve výživě rostlin a hnojení, s ohledem na ochranu půdy, vody a ovzduší. Prakticky budou předvedeny i postupy pro zpracování plánů hnojení a kontrolní výpočty bilance živin. Dalším tématem bude nakládání s ostatními hnojivými látkami (upravené kaly, sedimenty) a pomocnými látkami (inhibitory, technologické vody z dojíren apod.). Účastníci budou seznámeni s výsledky monitoringu vod a možnými příčinami jejich znečištění.

Termín a místo konání: 1. 11. 2017, JASANKA s.r.o., Chabrovice 9, 392 01 Skopytce – Chabrovice

Seminář je pořádán v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.2.1 Informační akce.

Přílohy
8-1-11-2017-vyziva-rostlin-klir-kozlovska-chabrovice.pdf

CZ EN