Úvodní stránka > Kalendář

Seminář - Zlepšení hospodářské výkonnosti zemědělských podniků a zlepšení rentability některých komodit, 16. 3. 2017, Žatec

Hlavním cílem je seznámit českou odbornou zemědělskou veřejnost, (tj. především fyzické a právnické osoby podnikající v zemědělství) s potřebnými informacemi jakožto podklad k rozhodování k rozhodnutí o strategickém směřování podniku - seznámení s nastavením přímých plateb zejména v rámci dobrovolné vázané podpory, provést porovnání i nastavení plateb v 2. pilíři SZP majících charakter přímých plateb (LFA, AEKO a animal welfare), současně bude presentován dopad dobrovolně vázané podpory u citlivých komodit; bude provedeno ekonomické porovnání u hlavních komodit zejména z hlediska jejich konkurenceschopnosti v rámci EU a předpokládaný výhled do budoucnosti; informovat o aktuálním dění v EU ohledně kontroly stavu SZOP a výhledu ASZP po roce 2020 v rámci počínající diskuze.

Seminář je pořádán v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.2.1 Informační akce.

Termín a místo konání:

16. 3. 2017, Chmelařství, družstvo Žatec, Mostecká 2580, 438 01 Žatec

 

Program s přihláškou naleznete v příloze.

Přílohy
prv-66-pozvanka-16-3-2017-zatec.pdf

CZ EN