Úvodní stránka > Kalendář

Seminář - Zlepšení hospodářské výkonnosti zemědělských podniků a zlepšení rentability některých komodit, 23. 3. 2017, Větrný Jeníkov

Hlavním cílem je seznámit českou odbornou zemědělskou veřejnost, (tj. především fyzické a právnické osoby podnikající v zemědělství) s potřebnými informacemi jakožto podklad k rozhodování k rozhodnutí o strategickém směřování podniku - seznámení s nastavením přímých plateb zejména v rámci dobrovolné vázané podpory, provést porovnání i nastavení plateb v 2. pilíři SZP majících charakter přímých plateb (LFA, AEKO a animal welfare), současně bude presentován dopad dobrovolně vázané podpory u citlivých komodit; bude provedeno ekonomické porovnání u hlavních komodit zejména z hlediska jejich konkurenceschopnosti v rámci EU a předpokládaný výhled do budoucnosti; informovat o aktuálním dění v EU ohledně kontroly stavu SZOP a výhledu ASZP po roce 2020 v rámci počínající diskuze.

Seminář je pořádán v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.2.1 Informační akce.

Termín a místo konání:

23. 3. 2017, KD Větrný Jeníkov 187, 588 42 Větrný Jeníkov

 

Program s přihláškou naleznete v příloze.

Přílohy
prv-73-pozvanka-23-3-2017-vetrny-jenikov.pdf

CZ EN