Úvodní stránka > Kalendář

Seminář - Zlepšení hospodářské výkonnosti zemědělských podniků a zlepšení rentability některých komodit, 26. 1. 2017, Brno

Hlavním cílem je seznámit českou odbornou zemědělskou veřejnost, (tj. především fyzické a právnické osoby podnikající v zemědělství) s potřebnými informacemi jakožto podklad k rozhodování k rozhodnutí o strategickém směřování podniku - seznámení s nastavením přímých plateb zejména v rámci dobrovolné vázané podpory, provést porovnání i nastavení plateb v 2. pilíři SZP majících charakter přímých plateb (LFA, AEKO a animal welfare), současně bude presentován dopad dobrovolně vázané podpory u citlivých komodit; bude provedeno ekonomické porovnání u hlavních komodit zejména z hlediska jejich konkurenceschopnosti v rámci EU a předpokládaný výhled do budoucnosti; informovat o aktuálním dění v EU ohledně kontroly stavu SZP a výhledu SZP po roce 2020 v rámci počínající diskuze.

Seminář je pořádán v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.2.1 Informační akce.

Termín a místo konání:

26. 1. 2017, Hotel Restaurace Panská Lícha, Panská lícha 6, 614 00 Brno

 

Program s přihláškou naleznete v příloze.

Přílohy
prv-10-pozvanka-26-1-2017-panska-licha-zlepseni-hospodarske-vykonnosti-zemedelskych-podniku-a-zlepseni-rentability-nekterych-komodit.pdf

CZ EN