Úvodní stránka > Kalendář

Seminář "Zlepšení životaschopnosti a hospodářské výkonnosti zemědělských podniků užitím nástrojů řízení rizik", 21.3.2019, Ostrožská Lhota

Cílem semináře je seznámit českou odbornou zemědělskou veřejnost, (tj. především fyzické a právnické osoby podnikající v zemědělství) s informacemi potřebnými pro rozhodování o strategickém směřování podniku; provést porovnání ekonomických výsledků výroby hlavních zemědělských komodit a popis jejich trhů v ČR a v konkurenčních zemích EU se zaměřením na komodity živočišné výroby, které dle strategie ČR zasluhují prioritní pozornost; simulovat podnikové procesy, které by vedly ke zlepšení ekonomických výsledků a zlepšení konkurenční pozice ČR; porovnat diverzifikaci podniků v ČR a v konkurenčních zemích, jako jeden z nástrojů řízení rizik, a vyhodnotit důsledky diverzifikace; seznámit s možnostmi snižování dopadů nepříznivých událostí efektivním využitím finančních nástrojů řízení rizik.

Seminář je pořádán v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.1.1 Vzdělávací akce.

Termín a místo konání: 21. 3. 2019 v budově společnosti Ostrožsko, a.s., čp. 413, 687 23 Ostrožská Lhota

Přílohy
81-21-3-2019-zlepseni-uzei-ostrozska-lhota.pdf

CZ EN