Úvodní stránka > Kalendář

Škody působené černou a spárkatou zvěří - on line webinář 2.6.2021

1/ Právní rámec a zákonné úpravy ve vztahu ke vzniku škod způsobených zvěří

2/ Škody způsobené zvěří na lesních porostech - v lesích

3/ Škody způsobené na zemědělských plodinách a porostech

4/ Způsoby výpočtu škod v lesích a na polních plodinách

5/ Postup a lhůty při uplatňování a vyčíslení škod zvěří

6/ Příčiny vzniku škod zvěří a opatření k jejich minimalizaci

7/ Možnosti financování úpravy krajiny pro vlastníky pozemků ke zvýšení biodiverzity krajiny, náprava eroze půdy, zvýšení užitkovosti krajiny, zlepšení zadržování vody v krajině

Přednáší : Kamil Zahradník a Lubomír Hajný, lektoři LDVI

Školení je financováno MZe z dotačního titulu 9.F.e, je bez vložného.

CZ EN