Úvodní stránka > Kalendář

Trvale udržitelné zemědělské hospodaření v aridních oblastech

Ministerstvo zemědělství, Státní zemědělský intervenční fond a Celostátní síť pro venkov Vás srdečně zvou na konferenci Trvale udržitelné zemědělské hospodaření v aridních oblastech.

 

Datum:

 9.11.2015  10:00 – 16:00

Místo konání:

Mendelova univerzita, Valtická 337, Lednice, přednášková síň Zahradnické fakulty

Kontakt:

 Ing. Dagmar Adámková, dagmar.adamkova@szif.cz

Tématické zaměření akce:

Zemědělské sucho v ČR, retence vody v krajině, další nástroje prevence včetně řešení pomocí PRV

Cílová skupina:

Veřejná správa, partneři CSV, odborná zemědělská veřejnost, vědecké ústavy, vysoké školy atd.

Kategorie:

Vzdělávací akce (konference, kurzy, přednášky atd.)

 

Přílohy
500-pozvanka-konference-sucho-final.pdf

CZ EN