Úvodní stránka > Kalendář

Týden otevřených dveří pro odbornou zemědělskou veřejnost

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. zve zemědělskou veřejnost na Týden otevřených dveří, který se uskuteční ve dnech 23. – 27. června 2014 v sídle ústavu v ul. Hudcova 296/70 v Brně. Oficiální zahájení proběhne v pondělí 23. června 2014. Cílem akce je předvést odborné aktivity výzkumné instituce a prohloubit spolupráci a vzájemnou provázanost s praxí a získat konkrétní podněty k rozšíření činnosti výzkumného ústavu.

Program týdne otevřených dveří včetně časového harmonogramu je uveden v přiložené vícestranné pozvánce.

Přílohy
vuvel-brno-tod2014-pozvanka-a-mapa.pdf

CZ EN