Úvodní stránka > Kalendář

Valná hromada ú.o. Kroměříž

                                                     
 
Zemědělský svaz ČR, územní organizace Kroměříž 
 
             

si Vás dovoluji pozvat na valnou hromadu, která se uskuteční

 

  1. dubna 2024 v 9,00 hodin

v zasedací místnosti firma Navos a.s., Kroměříž

 

 

Program:

 

 

9.00    Prezence a zahájení

Volba mandátové komise, zapisovatele, a ověřovatele zápisu

Zpráva předsedy

Zpráva mandátové komise

Zpráva revizora účtu

Účetní závěrka, schválení HV za rok 2023 a plán na rok 2024

Usnesení a závěr

 

Společný oběd

 

 

 

 

 

V Kroměříži dne 4. března 2024

 

 

 

                                                                                 Ing. Martin Gabrhelík

                                                                                                předseda

 

 

 

 

 

 

 

CZ EN