Úvodní stránka > Kalendář

Veřejnost se seznámí s novými postupy ochrany půdy před erozí. Představí jim je na dnu otevřených dveří v Nové Vsi

Nová Ves u Oslavan – Na pondělí 26. června připravuje družstvo POOSLAVÍ Nová Ves den otevřených dveří od 8:30 pro školy a od 12:30 do 16:00 pro veřejnost. Navazuje tak na předešlé dny otevřených dveří, o které byl velký zájem.

„Pro veřejnost připravujeme ukázky naší práce, dovolíme nahlédnout do celého areálu a také chceme představit technologie pěstování erozně nebezpečných plodin v POOSLAVÍ. Všichni, kteří přijdou na den otevřených dveří, si budou moci prohlédnout strojní vybavení družstva, stáje, dojírnu, bioplynovou stanici,“ zve předseda Lukáš Jurečka. Rodiče s dětmi jistě také ocení zábavně vzdělávací program projektu Zemědělství žije!  Zájemci budou mít možnost probrat téma technologie pěstování erozně nebezpečných plodin s agronomy a také bude možné si prohlédnou vybrané půdní bloky na kterých byla uplatněna technologie pěstování erozně nebezpečných plodin.

Ministerstvo zemědělství začalo letos s projektem demonstračních farem, na kterých se mohou zemědělci i další zájemci seznámit se správným hospodařením s půdou. POOSLAVÍ Nová Ves patří mezi sedm družstev v České republice, které se zapojily do tohoto projektu. „Veřejnosti i zemědělcům budeme ukazovat nové osevní postupy a technologie. Erozi půdy nebereme na lehkou váhu. Ministerstvo zemědělství připravilo protierozní opatření, týká se všech, kteří hospodaří na půdě. Jsme jedno ze sedmi družstev v České republice, kde budeme s novými postupy zabraňující erozi půdy seznamovat zemědělce i veřejnost,“ uzavírá předseda Lukáš Jurečka.

Eva Fruhwirtová

 

 

 

CZ EN