Úvodní stránka > Kalendář

Vlastnictví a užití zemědělské půdy v podmínkách ČR, 1. 10. 2015

Workshop se uskuteční při příležitosti Mezinárodního roku půdy, který OSN vyhlásila na rok 2015. Základem workshopu budou výsledky výzkumné činnosti ÚZEI a dalších výzkumných institucí se zaměřením na ekonomické, environmentální, institucionální (právní) a další aspekty vztahu vlastníků, uživatelů a ostatních zájmových skupin (společnosti) k zemědělské půdě.

Cílem je přispět k vyhodnocení vztahu zemědělské půdy v ČR k rozvoji podnikání v zemědělství, životnímu prostředí, rozvoji krajiny a venkovu, pozici vlastníků a uživatelů půdy. To vše i na základě porovnání se zahraničními zkušenostmi, při respektování odlišné podnikatelské struktury českého zemědělství.

V tomto směru půjde o diskusi k účelnosti a možnosti uplatnění zahraničních zkušeností s regulačními opatřeními na trhu půdy v podmínkách ČR, tedy o otázky, do jaké míry mohou napomáhat k upevnění vztahů vlastníků a uživatelů k půdě, ke zvýšení kvality půdy, životního prostředí a krajiny a k rozvoji pozitivních vztahů zemědělství k venkovu.
To vše s vědomím průniku tří rolí zemědělské půdy jako výrobního prostředku k produkci soukromého zboží, klubového zboží (myslivost) a veřejného zboží a také jako předmětu veřejného zájmu. Tyto otázky jsou zvláště naléhavé v současné době, kdy po období restitucí a privatizace státní půdy nastupuje období nového investování do podnikání v zemědělství.

Bližší informace naleznete v příloze.

Přílohy
workshop-151001-pozvanka.pdf
workshop-151001-prihlaska.docx

CZ EN