Úvodní stránka > Kalendář

VÚVel FEST od výzkumu k praxi - 6. Zdravotní problémy včelstev v ČR

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. v Brně v novém roce pokračuje sérií seminářů pro širokou zemědělskou a veterinární veřejnost zaměřenou na problematiku vybraných onemocnění jednotlivých druhů hospodářských zvířat.

Cyklus pokračuje ve středu 4. února 2015 seminářem zaměřeným na problematiku zdraví včelstev v České republice. Mezi přednášejícími budou mimo jiné prof. MVDr. Stanislav Navrátil, CSc. z VFU Brno, RNDr. Jana Prodělalová, Ph.D. (VÚVeL), MVDr. Bohumil Pantůček z OO ČSV Brno-venkov, MVDr. Pavel Texl ze SVS ČR, Ing. Dalibor Titěra, CSc. z VÚVč Dol. Účast a příspěvek do diskuse přislíbili i MVDr. Jaroslav Bzdil, Ph.D. z SVÚ Olomouc a někteří přední chovatelé včel z ČR. Hlavními tématy budou aktuální zdravotní situace včelstev, virové nemoci včel, možnosti tlumení varoázy a včelího moru a novinky z oblasti legislativy. Zazní praktické zkušenosti s péčí o zdraví včel a budou formulovány zásady jak předcházet ztrátám včelstev a další konkrétní doporučení.

Setkání jsou organizována vždy od 10:00 do 14:00 hodin ve velké zasedací místnosti VÚVeL v Brně, Hudcova 296/70. Zájemci se mohou registrovat na adrese: www.vri.cz/vf-registrace. Všichni zájemci o uvedené semináře jsou srdečně zváni! Další informace k této novince na poli odborné pomoci praxi ze strany vědecko-výzkumné základny jsou uvedeny na webových stránkách VÚVeL Brno, www.vri.cz.

Přílohy
vuvelfest-cdr9-zemedelec-unor.pdf

CZ EN