Úvodní stránka > Kalendář

VÚVel FEST od výzkumu k praxi - 7. Stafylokoky a zdraví mléčné žlázy v chovech mléčného skotu

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. v Brně v novém roce pokračuje sérií seminářů pro širokou zemědělskou a veterinární veřejnost zaměřenou na problematiku vybraných onemocnění jednotlivých druhů hospodářských zvířat.

Další seminář se bude konat 18. 2. 2015 a je určen zejména pro chovatele dojnic, protože zvoleným tématem jsou stafylokoky a zdraví mléčné žlázy dojeného skotu. Účastníci semináře budou informováni o současném výskytu Staphylococcus aureus v ČR a o faktorech, které jeho výskyt určují, dále o zásadách odběru vzorků pro získání relevantních výsledků bakteriologického vyšetření. V rámci semináře bude představen praktický pohled veterinárního lékaře a chovatele na řešení výskytu stafylokoků v individuálních vzorcích mléka a v neposlední řadě bude přednesen systém účinné hygieny a dezinfekce z pohledu prevence mastitid. Přednášet budou MVDr. Zoran Jaglič, Ph.D. (VÚVeL Brno), MVDr. Jaroslav Bzdil, Ph.D. (SVÚ Olomouc), MVDr. Miroslav Novák (MilkProgres, poradenství s. r. o.) a doc. MVDr. Pavel Novák, CSc. (Tekro, spol. s r.o.).

Každý seminář je propojen s praxí vystoupením pozvaného chovatele, resp. veterinárního lékaře, který zhodnotí problém z vlastní zkušenosti, a po přednáškách vybraných špičkových odborníků navazuje diskuse účastníků. Program uzavřou konkrétní návrhy k řešení nastolené problematiky. Uskuteční se také výběr témat pro příští setkání chovatelů daného druhu zvířat a společně se budou hledat i náměty pro další odbornou činnost vědeckých pracovišť.

Setkání jsou organizována vždy od 10:00 do 14:00 hodin ve velké zasedací místnosti VÚVeL v Brně, Hudcova 296/70. Zájemci se mohou registrovat na adrese: www.vri.cz/vf-registrace. Všichni zájemci o uvedené semináře jsou srdečně zváni! Další informace k této novince na poli odborné pomoci praxi ze strany vědecko-výzkumné základny jsou uvedeny na webových stránkách VÚVeL Brno, www.vri.cz.

Přílohy
vuvelfest-cdr9-zemedelec-unor.pdf

CZ EN