Úvodní stránka > Kalendář

Výbor ZS ČR

Vážení členové Zemědělského svazu ČR,

srdečně Vás zveme na 8. společné zasedání výboru a kontrolní komise Zemědělského svazu ČR, které se uskuteční dne 17. června 2014 od 10:00 hodin v kulturním domě ve Větrném Jeníkově.

 

Mezi pozvanými hosty jsou:

  • Ing. Marián Jurečka – ministr zemědělství
  • Ing. Jan Veleba – senátor
  • Ing. Martin Šebestyán, MBA – ředitel SZIF

 

Program jednání:

  1. Zahájení, volba návrhové komise.
  2. Zpráva představenstva k aktuálním záležitostem zemědělství, agrární politice EU a záležitostem svazovým.
  3. Diskuse
  4. Návrh na úpravu stanov ZS ČR
  5. Vystoupení hostů
  6. Vyhlášení výsledků soutěže TOP ZS ČR
  7. Přijetí usnesení a závěr oficiální části jednání.

Předpokládaný závěr jednání je ve 14:00 hodin. Na zasedání jsou zváni předsedové a tajemníci/ředitelé územních organizací svazu, členové Sdružení mladých manažerů ZS ČR a Klubu seniorů ZS ČR.

Přílohy
pozvanka-vybor-cerven-2014.pdf

CZ EN